A. Mumtihanah Mursyid, S.Farm., M.Si., Apt.

CURICULUM VITAE

A. Mumtihanah Mursyid

Data Pribadi

Nama Lengkap                                      : A. Mumtihanah Mursyid, S.Farm.,M,Si.,Apt.

Jabatan Fungsional                             : Asisten Ahli

NIPS                                                         : 116 101066

NIDN                                                        : 0923038702

Email                                                         : mumtihanah.mursyid@umi.ac.id

Bidang Ilmu                                            : Farmaseutika

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1)                                            : Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar

Pendidikan Profesi                             : Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar

Magister                                                  : Sekolah Farmasi Institut Tekhnologi Bandung (ITB)

Doctoral                                                  : –